Lättläst: Tekniska nämnden

Tekniska nämnden har ansvar för kommunens gator, fastigheter och parker. De har också hand om vårt dricksvatten.

Vi sköter om gator och vägar.
Vi tar även hand om parker 
och de hus som kommunen äger.

Det är också vi som ansvarar för
att det finns rent vatten i våra kranar

Tjänstepersonerna arbetar på
förvaltningen som heter tekniska förvaltningen.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll