Lättläst: Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden ansvarar för att äldre och personer med funktionsnedsättning får hjälp.

Vi ansvarar för stöd till äldre personer,
personer med funktionsnedsättning
och personer som behöver hjälp i hemmet.

Tjänstepersonerna arbetar på
förvaltningen som heter omsorgsförvaltningen.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll