Lättläst: Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för badhus, bibliotek och idrottsanläggningar.

Vi ansvarar för kultur
och fritid i kommunen.
Till exempel bibliotek
och Kulturhuset Barbacka.

Vi arbetar också med våra
idrottsanläggningar och badplatser.

Tjänstepersonerna arbetar på
förvaltningen som heter
kultur- och fritidsförvaltningen.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll