Lättläst: Nämnder och förvaltningar

På förvaltningen arbetar de människor som sköter de uppgifter som kommunen ansvarar för. I nämnden finns politikerna.

De som arbetar på en förvaltning
kallas för tjänstepersoner.
De är inte politiker utan anställda på förvaltningen.
Fler än 7 tusen personer
är fast anställda av Kristianstads kommun
och några tusen är timanställda
eller månadsanställda.

I nämnden finns politikerna
eller förtroendevalda som de också kallas.
En nämnd leder arbetet
på en förvaltning.
Till exempel leder tekniska nämnden
arbetet på tekniska förvaltningen.

Medlemmarna i en nämnd är
mellan 10 och 15 politiker från olika partier.
De partier som har flest platser i fullmäktige
har också flest platser i varje nämnd.
Efter varje val till fullmäktige
slutar den gamla nämnden att arbeta
och fullmäktige väljer en ny nämnd.

En nämnd har ansvar för
att förvaltningen som den leder
arbetar på det sätt
som fullmäktige har bestämt.

Våra nämnder

Klicka på länkarna för att komma till lästläst information där vi berättar vad nämnderna
arbetar med. 

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 25 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll