Lättläst: God man

Om du är gammal, sjuk 
eller har ett funktionshinder
kan tingsrätten besluta att du ska få en god man.

Den gode mannen kan se till att du har det bra, 
hjälpa dig att kontakta myndigheter
och betala dina räkningar.

En god man kan sköta dina pengar 
och din ekonomi
eller hjälpa dig att ansöka om färdtjänst
eller hemtjänst
eller annat som du har rätt till i samhället.

En god man kan också hjälpa dig
med din ansökan till ett bra boende.

Din gode man ska hälsa på dig så ofta
att han eller hon ser att du har det bra
och att du får det stöd du har rätt till av samhället.

Om något inte fungerar
ska den gode mannen stödja dig
och strida för din rätt
och för att du ska behandlas med respekt.

Överförmyndarkansliet hjälper dig
att få en god man

Prata med någon på överförmyndarkansliet 
om du vill ha god man.

Ni bestämmer tillsammans
vem som ska bli din gode man.

Någon i din familj
eller någon du känner kan bli din gode man.
Din gode man kan också vara någon
som en anhörig till dig känner
eller någon som överförmyndarkansliet rekommenderar.

Du väljer själv
om du vill ha en god man

Du bestämmer om du vill ha en god man.
Om du inte kan bestämma själv
kan någon i din familj vara med och bestämma.

Du kan sluta att ha god man när du vill.

God man finns för dig som behöver stöd

Du som är gammal, sjuk
eller har ett funktionshinder
kan få en god man.

En god man får betalt

Du betalar själv till din gode man
om du har tillräckligt mycket pengar.

Har du för lite pengar betalar kommunen
till din gode man.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 25 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?