Att träna teater hos oss

ett gäng ungdomar teatertränar på Barbacka

Kulturhuset Barbacka erbjuder teaterträning för barn och ungdomar mellan 8 och 20 år. Du anmäler dig för ett helt läsår, alltså behåller du din plats även under vårterminen.

Att träna teater på Barbacka innebär att du går i en teatergrupp en gång i veckan. Gruppen består av 12–14 barn/unga i ungefär samma ålder. Det spelar ingen roll om du har tidigare erfarenhet eller är nybörjare. Teaterpedagogerna försöker möta varje deltagare på den nivå de är och jobbar mycket med samarbetsövningar och gruppdynamik.

Viktigast av allt, oavsett ålder, är att varje deltagare ska känna sig sedd och lyssnad på och att glädjen att skapa tillsammans i grupp alltid ska komma i första hand.

Hösten (vecka 36–48) omfattar 12 gånger och vårterminen (vecka 4-20) 14 gånger. Kursavgiften baseras på antal tillfällen och är därför lite högre under våren. Vi ses en gång i veckan med paus under lov.

Höstterminen

Hösten ägnas till stor del åt att arbeta ihop gruppen och skapa trygghet. Teaterlek, improvisation, att våga ta plats både i grupp och på scen står i fokus. Under hösten påbörjas arbetet med att skapa en pjäs. Pjäsarbetet sker på olika sätt och olika tidigt beroende på ålder och grupp.

Vårterminen

Våren ägnas främst åt det pjäsarbete som ska leda till någon form av föreställning. Störst fokus läggs på processen, inte resultatet. Tillsammans leker, undersöker, skapar och tränar vi oss fram till målet som är att spela för publik.

Vad vi gör efter ålder/årskurs

Årskurs 2–6

Här arbetar vi med improvisation, lek och teaterövningar med fokus på det egna skapandet. Vi utgår från barnens idéer, från en berättelse eller ett tema och jobbar tillsammans fram en pjäs. Pjäsen spelas under Barbackas teaterdagar 9-14 maj.

Årskurs 7–9

Här arbetar vi med improvisation, utvecklar samarbetet på scen, börjar prova kortare texter och utforskar tillsammans i gruppen vilken form av uppspel vi vill göra. Det kan till exempel vara interaktiv teater, sketcher, teatersport eller en pjäs. Datum för uppspel beror på gruppens val av inriktning.

Gymnasiet:

Här arbetar vi med manus och rollarbete i fokus. Deltagarna får utveckla sitt skådespeleri och de får inblick i arbetet som sker med ett manus, från text till färdig föreställning. Uppspel sker under mars 2025.

Barbackas Teaterdagar

Varje år avslutar teatergrupperna sitt läsår med en gemensam teaterdag då alla deltagare ser varandras pjäser. Det är en intensiv, kreativ och fantastiskt rolig dag. Efter teaterdagen, när grupperna blivit lite varmare i kläderna, spelar varje grupp en offentlig föreställning kvällstid. Teaterdagarna äger rum 9–14 maj 2025.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?