En person röstar genom budröstning i allmänna val

Om du, på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning, inte kan ta dig till en vallokal kan du rösta med bud. Budet kan till exempel vara en familjemedlem, släkting eller bekant som är över 18 år. Lantbrevbäraren och ambulerande röstmottagare kan också hjälpa dig.

Budröstningsmaterial

Du behöver ett särskilt material för att rösta med bud. Det kan du beställa hos Valmyndigheten. Du kan också hämta material i röstlokaler för förtidsröstning.

Kommunens röstmottagare

Kommunen har ambulerande röstmottagare som kan komma hem till dig eller den plats där du befinner dig för att ta emot din röst. Röstmottagarna är två stycken och har valskärmar och röstsedlar med sig. Röstningen fungerar precis som förtidsröstningen. Du måste ha ditt röstkort och legitimation.

Boka ambulerande röstmottagare

Du bokar kommunens ambulerande röstmottagare genom att ringa 044-13 50 00.  Röstningen kan ske på vardagar från den 22 maj samt på valdagen den 9 juni.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 22 maj kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?