I Kristianstads kommun finns ett 20-tal tätorter, det vill säga orter med mer än 200 invånare. Sex orter definierar vi som basorter. Det innebär att vi jobbar för att de orterna ska ha ett brett utbud av offentlig service för att göra det möjligt att bo, leva och verka på landsbygden.

Karta över Kristianstads kommun där basorterna är markerade.

På kartan är basorterna markerade.

Åhus

Åhus har drygt 10 000 invånare och ligger utmed Hanöbukten söder om Kristianstad. Här finns den mesta service man kan tänkas behöva, som vårdcentral, folktandvård, mobilt poliskontor, bank och livsmedelsbutiker med extra servicetjänster. Det finns bibliotek samt ett antal handlare och butiker i samhället. Här finns också förskolor, grundskola för elever upp till årskurs nio och även flera kommunala äldreboenden.

Stränderna längs med Hanöbukten är populära på sommaren.

Tack vara det attraktiva läget vid havet och de vackra stränderna är Åhus och Yngsjö populära badorter. Den största arbetsgivaren på orten är The Absolut Company - Pernod Ricard som tillverkar Absolut Vodka. All Absolut Vodka som säljs i världen är tillverkad, tappad och förpackad i Åhus.

Sydväst om Åhus ligger naturreservatet Pulken som är känd för sitt rika fågelliv. Här samlas varje vår tusentals tranor på sin väg norrut.

Tollarp

Tollarp har drygt 3 400 invånare och ligger väster om Kristianstad. Här finns god service i form av livsmedelsbutik, vårdcentral, äldreboenden, folktandvård och bibliotek. I Tollarp finns förskolor och grundskola för elever upp till årskurs nio samt den fristående skolan Axonaskolan.

I Tollarp finns stora arbetsgivare som Procordia och Thage. Bokskogen, med strövområdet Stackedala, ligger nära och Vramsån rinner genom samhället. Det finns täta bussförbindelser med både Kristianstad och Lund-Malmö. E22 gick tidigare genom Tollarp men vägen har nu byggts ut till motorväg och europavägen har flyttats norr om samhället.

Fjälkinge

Fjälkinge har omkring 1 900 invånare och ligger öster om Kristianstad. Järnvägen mellan Karlskrona och Malmö går genom samhället och stationen, med regelbundna tågstopp, ligger centralt i samhället. Här finns livsmedelsbutik med extra servicetjänster, bibliotek och folktandvård.

Skånes skärgård finns mellan Landön och Tosteberga.

Det finns förskola och grundskola för elever upp till årskurs nio och även äldreboende.

Vid Fjälkinge ligger naturreservatet Fjälkinge backe med slående utsikt över Kristianstadsslätten. Sydöst om Fjälkinge, mellan Landön och Tosteberga, finns Skånes enda skärgård. Området räknas till de särskilt värdefulla kulturmiljöerna i Skåne län.

 

Önnestad

Önnestad har drygt 1 400 invånare och ligger vid foten av Nävlingeåsen nordväst om Kristianstad. Järnvägen mellan Karlskrona och Malmö går genom samhället och stationen, med regelbundna tågstopp, ligger centralt i samhället. I Önnestad finns också livsmedelsbutik med extra servicetjänster och bibliotek. Det finns förskola och skola för elever upp till årskurs nio.

Önnestads folkhögskola som grundades 1868 är Sveriges äldsta folkhögskola. På Önnestadsgymnasiet bedrivs undervisning med fokus på den gröna sektorn, som utbildningar inom lantbruk, djur och skog. Väster om samhället ligger friluftsområdet Bockeboda.

Degeberga

Degeberga har drygt 1 300 invånare och ligger sydväst om Kristianstad. Här finns täta bussförbindelser mellan Kristianstad, Ystad och Simrishamn. Degeberga har mycket gamla traditioner som tingsställe och handelsplats. Här finns livsmedelsbutik med extra servicetjänster, tandklinik och bibliotek. Det finns förskola och grundskola för elever upp till årskurs nio och även ett kommunalt äldreboende.

Degeberga backar.

Degeberga är känt för Degeberga backar och naturreservatet kring vattenfallet Forsakar, som med sina två fall är Skånes högsta vattenfall. I Degeberga förekommer flera årliga evenemang som Degeberga marknad och Degeberga spelmansstämma.Arkelstorp

Arkelstorp  har omkring 800 invånare och ligger vid Oppmannasjöns nordligaste del norr om Kristianstad.  Här finns väl utbyggd kollektivtrafik, livsmedelsbutik med extra servicetjänster och bibliotek. Det finns en förskola och grundskola med elever upp till årskurs nio och även ett kommunalt äldreboende.

Runt Arkelstorp finns många äppelodlare och trakten är en del av Äppelriket.  Norr om Arkelstorp finns friluftsområdet Lerjevallen och i Vånga, öster om Arkelstorp, finns slalombacken Vångabacken.

Hur många invånare har Kristianstad?

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?