Hjälpmedelscentrum Östra Skåne

Hälpmedelscentrum hittar du på Kabelvägen 17 på Ängamöllans industriområde, utanför Kristianstad

Hjälpmedelscentrum är ett samarbete mellan 11 skånska kommuner. Som privatperson kontaktar du fysioterapeut eller arbetsterapeut i din kommun om du behöver hjälpmedel.

Blanketter och manualer

Blanketter och manualer för personal som beställer utanför verksamhetssystemet. Är du privatperson ska du kontakta sjukgymnast eller arbetsterapeut i din kommun om du behöver hjälpmedel.

Vårt uppdrag

Hjälpmedelscentrum Östra Skåne ska trygga de samverkande kommunernas hjälpmedelsförsörjning på ett kostnadseffektivt sätt, framför allt genom att återanvända begagnade hjälpmedel. Våra kunder är den personal som varje kommun har utsett för att ta våra tjänster i bruk. I uppdraget ingår att erbjuda funktioner för:

 • Inköp
 • Lagerhållning
 • Teknisk service
 • Rådgivning
 • Utprovning
 • Recirkulation
 • Distribution
 • Utbildning
 • Information
 • IT-stöd
 • Miljövänlig kassation av hjälpmedel

Vi äger bara nyinköpta hjälpmedel tills de köps av en kommun. Sedan äger varje kommun sina individmärkta hjälpmedel tills de köps av någon annan kommun. Varje individmärkt hjälpmedel är spårbart i verksamhetssystemet.

Vi köper tillbaka tillbehör till de individmärkta hjälpmedlen när de returneras.

Ledning

De 11 samverkande kommunerna har inrättat en gemensam nämnd, Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd. Mer information det hittar du längst ner på sidan.

Verksamhetspolicy

Hjälpmedelscentrum Östra Skåne ska trygga de 11 samverkande kommunernas hjälpmedelsförsörjning på ett kostnadseffektivt sätt framför allt genom att recirkulera begagnade hjälpmedel. Vi har ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Vårt arbete och värdegrund baseras på ett professionellt bemötande med god service och ständiga förbättringar. Våra ledstjärnor är respekt, kommunikation och yrkesskicklighet. Vi åtar oss att inom vår verksamhet i alla avseenden följa gällande lagstiftning, myndighetskrav och förekommande kundkrav. Inom miljöområdet arbetar vi för att öka återanvändningen av hjälpmedel. Genom recirkulation av begagnade hjälpmedel förebygger vi en negativ belastning av miljön. Vi åtar oss att ständigt minska vår miljöpåverkan inom följande områden: transporter, avfall och kemikalier.

Medarbetare på Hjälpmedelscentrum ska ha en säker och stimulerande arbetsmiljö med möjlighet till utveckling, inflytande och påverkan av den egna arbetssituationen.  Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas systematiskt och det ingår som en naturlig del i det vardagliga arbetet. Samtliga medarbetare har ett ansvar att delta i arbetet för en god arbetsmiljö och tillsammans strävar vi efter en god fysisk, psykisk, social och organisatorisk arbetsmiljö som främjar en god hälsa på kort och lång sikt.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?