Här finns blanketter och manualer för personal som beställer utanför Websesam eller när vi kräver en faxad kundorder. Som privatperson kontaktar du sjukgymnast eller arbetsterapeut i din kommun om du behöver hjälpmedel.

Blanketter

Kundorder Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Arbetsorder Pdf, 647.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Hämtorder Pdf, 40.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Hämtorder Pdf, 641.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Endast ASIH)

Avvikelse Pdf, 131.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Hjälpmedelsguider

Antidecubitusmadrasser Länk till annan webbplats.

Gånghjälpmedel Pdf, 834.7 kB.

Hygienhjälpmedel Länk till annan webbplats.

Kognition Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Lyftar och lyftselar Pdf, 805.2 kB.

Ramper Pdf, 222.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Rollatorer Pdf, 1 MB.

Rullstolar Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Överflyttningshjälpmedel Pdf, 336.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Sitteam

Funktionsanalys sittande Pdf, 521.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning "Funktionsanalys sittande" Pdf, 363.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Information inför sitteam Pdf, 23.9 kB, öppnas i nytt fönster.

EP-larm

Blankett inför utprovning av EP-larm Pdf, 106.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Information om EP-larm Pdf, 25 kB, öppnas i nytt fönster.

Kognitiva hjälpmedel

Tid- och planeringshjälpmedel

Information/checklista inför utprovning Pdf, 343.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Checklista kognitivt stöd/tidsproblematik Pdf, 200.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Tyngdtäcken

Att tänka på vid utprovning av tyngdtäcke inkl. sömndagbok Pdf, 240.6 kB.

Positioneringslarm

Konsultation positioneringslarm Pdf, 222.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Övrigt

Hjälpmedel tunga brukare Pdf, 22.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Rekonditionering/skrot Pdf, 92.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Konsulenternas ansvarsområde Pdf, 269 kB, öppnas i nytt fönster.

Rekvisitionslistor, sjukhuslager

Rekvisition CSK (at) Pdf, 158 kB, öppnas i nytt fönster.

Rekvisition CSK (sjg) Pdf, 170.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Rekvisition Som.Rehab (at) Pdf, 176.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Rekvisition Som.Rehab (sjg) Pdf, 144.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Rekvisition Ystad Pdf, 163.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?