Kommunlednings­kontoret

Kommunledningskontoret arbetar med övergripande frågor som utvecklar kommunen och verksamheterna. Vi ansvarar bland annat för näringslivsutveckling, hållbar samhällsutveckling och medborgarstöd. Vi ansvarar också för Kristianstads Vattenrike och organisationen för gemensam service.

På kommunledningskontoret är vi omkring 630 medarbetare, varav 400 ingår i organisationen för gemensam service inom kommunen.

Kommunledningskontoret har en ledande, stödjande och samordnande roll i förhållande till kommunens andra förvaltningar. Vårt arbete ska bidra till en positiv utveckling av Kristianstads kommun. Villkoren och förutsättningarna för dem som bor här, arbetar, driver företag, studerar eller besöker kommun ska ständigt förbättras.

Kommunledningskontorets avdelningar

Ekonomi och upphandling

Ansvarar för ekonomi, inklusive analys och uppföljning samt upphandlingar till alla kommunens verksamheter.

Gemensam service

Ansvarar för bemanning, lokalvård, fordon och transport, måltid och intern service.

HR

Hanterar personalfrågor, lönesupport, rekrytering och arbetsmiljöenheten, vår inbyggda företagshälsovård. Här ligger också ansvaret för kommunikation.

Digitalisering och IT

Arbetare både arbetar strategiskt med digitalisering och svarar för nätverk och IT-service till alla kommunala verksamheter.

Kansli

Här finns även innefattar medborgarcenter, överförmyndare, juridik och kommunarkiv.

Tillväxt och hållbar utveckling

Arbetar med näringslivs- och besöksutveckling, mark- och exploateringsfrågor, klimatarbete, energirådgivning och Biosfärområde Kristianstads vattenrike.
Kristianstads Vattenrike.

Jobba hos oss

Om du är intresserad av att jobba hos oss kan du läsa mer om kommunen som arbetsgivare och alla de olika yrken som finns på kommunen.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?