Skolverksamheten i kommunen är organisatoriskt indelad i områden som kallas skolområden. Det finns fyra områden för förskola och grundskola och ett område för gymnasieskola och vuxenutbildning. Varje skolområde leds av en skolchef.

Skolområde Norra

Skolområde Norra sträcker sig från de nordligaste delarna av kommunen med Arkelstorp som basort ner via Balsbygden till Näsby. Här finns både landsbygd och höghusområde, vilket ger möjligheter till ett rikt och varierat kultur-, natur- och kunskapsutbyte.

Förskolor och skolor som tillhör Skolområde Norra Länk till annan webbplats.

Expedition: Fröknegårdskolan

Skolområde Södra

Skolområde Södra innefattar de större orterna Åhus, Degeberga och Tollarp samt närliggande byar.

Förskolor och skolor som tillhör Skolområde Södra Länk till annan webbplats.

Skolområde Västra

Skolområde Västra omfattar en stor del av kommunens västra delar, från Önnestad och Färlöv till Vä, Öllsjö och Gärds Köpinge. I skolområdet finns allt från små byar med små skolor - till större bostadsområden med stora förskolor och skolor i de mer centrala delarna av kommunen.

Förskolor och skolor som tillhör Skolområde Västra Länk till annan webbplats.

Expedition: Slättängsskolan

Skolområde Östra

Skolområde Östra omfattar de centrala och östra delarna av Kristianstads kommun.  Här finns stadsmiljö och landsbygd med såväl små som stora förskolor och grundskolor. Inom skolområdet finns också grundsärskola.

Förskolor och skolor som tillhör Skolområde Östra Länk till annan webbplats.

Expedition: Norretullskolan

Skolområde Gymnasium Vuxenutbildning

Skolområde Gymnasium Vuxenutbildning omfattar de fem kommunala gymnasieskolorna, vuxenutbildningen, yrkeshögskolan, riksgymnasium för gravt rörelsehindrade och kommunala musikskolan.

Skolor som tillhör Skolområde Gymnasium Vuxenutbildning Länk till annan webbplats.

 

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?