Arbete och välfärds­förvaltningen

Snö på marken. Fyra flaggor på flaggstång vid en parkering.

Arbete och välfärdsförvaltningen arbetar med individ- och familjeomsorg, vuxenutbildning och social hållbarhet. Vi ansvarar bland annat för stöd och hjälp till barn och ungdomar, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning, familjerådgivning, ensamkommande barn och stöd vid missbruk och beroende.

På arbete och välfärdsförvaltningen arbetar cirka 480 medarbetare och vi finns på olika platser runt om i Kristianstad. Många av våra medarbetare och staben finns på Östra kommunhuset och du möter oss kommunhusets besökscenter. Förvaltningen består av fyra verksamheter:

  • Barn och ungdom
  • Utbildning och arbete
  • Utredning
  • Vuxenvård.

Vi har även en central stabsfunktion som består av stödfunktioner som arbetar för hela förvaltningen.

Styrs av arbete och välfärdsnämnden

Arbete och välfärdsförvaltningen i Kristianstads kommun styrs av arbete och välfärdsnämnden som arbetar på delegation av kommunfullmäktige i Kristianstad.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?