Avgifter tobak- och nikotinprodukter

Avgifterna för tobakstillstånd och tillsyn över försäljning av tobak- och nikotinprodukter ska täcka kostnaden för arbetet med handläggningen.

Avgifter

Kommunen får ta ut avgifter som ska täcka kostnaden för prövning av ansökan om tillstånd för tobaksförsäljning. Du måste betala avgiften även om du inte får tillstånd.

Kommunen får också ta ut en avgift för tillsyn av tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare och tobaksfria nikotinprodukter. 

Det är kommunfullmäktige som beslutar om hur stor avgiften ska vara. Miljö- och hälsoskyddsnämnden får varje år besluta om att höja timavgiften utifrån en indexreglering enligt konsumentprisindex (KPI). 

Följande taxa gäller år 2024

Timtaxa: 1340 kr

Taxor

Ärende

Tid

Kostnad

Ansökan om tobakstillstånd (tillsvidare eller tillfällig försäljning)

Fast avgift baserad på 9 timmars handläggning

12 060 kr

Anmälan om betydande ändring i gällande tillstånd (tex prövning av nya bolagsmän)

Fast avgift baserad på 3,5 timmars handläggning

4 690 kr

Anmälan om mindre ändring i gällande tillstånd (tex bolagsmän utträder)

Fast avgift baserad på 1 timmes handläggning

1 340 kr

Anmälan om försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Fast avgift baserad på 1 timmes handläggning

1 340 kr

Anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Fast avgift baserad på 1 timmes handläggning

1 340 kr

Anmälan om försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare och tobaksfria nikotinprodukter

Fast avgift baserad på 1,5 timmes handläggning

2 010 kr

Ansökan om tobakstillstånd och  e-cigaretter och påfyllningsbehållare eller tobaksfria nikotinprodukter

Fast avgift baserad på 9,5 timmars handläggning

12 730 kr

Ansökan om tobakstillstånd och  e-cigaretter och påfyllningsbehållare och tobaksfria nikotinprodukter

Fast avgift baserad på 10,5 timmars handläggningsavgift

14 070 kr

Tillsyn tobak- och nikotinprodukter

Per arbetstimme i ärendet

1 340 kr per timme

Om ansökan återtas av sökande innan remissförfarandet påbörjats reduceras ansökningasvgiften till motsvarande 1 timmes handläggningMedborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 25 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?