Medelstora förbränningsanläggningar, med effekt mer än 1 MW eller högre, ska anmälas till tillsynsmyndigheten för registrering innan de tas i drift. Register över medelstora förbränningsanläggningar hittar du på den här sidan.

Förordningen (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar trädde i kraft 1 juni 2018. Den ställer krav på att förbränningsanläggningar med effekt 1 MW eller högre men högst 50 MW ska registreras hos tillsynsmyndigheten. Därför behöver du som har en medelstor förbränningsanläggning skicka in information om anläggningen för registrering i enlighet med förordningen. För vissa förbränningsanläggningar ställs krav på att analysera rökgasen, eftersom det finns begränsningsvärden för utsläpp av svaveldioxid, kväveoxid och stoft.

Bestämmelserna i förordningen träder i kraft enligt följande:

  • Nya anläggningar, 20 december 2018.
  • 2018-anläggningar med en anläggningseffekt högre än 5 megawatt, 1 januari 2024.
  • 2018-anläggningar med en anläggningseffekt som är högst 5 megawatt, 1 januari  2029.

En 2018-anläggning är en medelstor förbränningsanläggning som tas i drift innan den 20 december 2018, och en ny förbränningsanläggning är en medelstor förbränningsanläggning som inte är en 2018-anläggning.

Registering

Nedan offentliggörs uppgifter om de medelstora förbränningsanläggningar som är registrerade inom Kristianstads kommun enligt FMF.

Register över medelstora förbränningsanläggningar
Verksamhet
Organisationsnummer
Fastighetsbeteckning
HK Scan Sweden AB
556655-4597
Slakteriet 4
ATA Timber Widsköfle AB556189-2224Eskilstorp 4:3
C4 Energi AO-värme556222-2223Stafvre 6
C4 Energi AO-värme556222-2223Stafvre 6
The Absolut Company556015-0178Ugerups Säteri 3:2

Sveriges Stärkelseproducenter, förening u.p.a

736200-2102Nöbbelöv 39:3

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll