För att få servera starköl, vin eller sprit behövs enligt alkohollagen ett serveringstillstånd. Tillstånd behövs oavsett om det gäller ett tillfälligt arrangemang, till exempel i samband med en konsert, eller för ett stadigvarande tillstånd på till exempel en restaurang.

Våra alkoholhandläggare finns på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Rådhus Skåne. Vi ansvarar för prövning av serverings- och tobakstillstånd och tillsyn på serveringsställen och på tobak- och folkölsförsäljare. Om du har frågor om serveringstillstånd eller vill boka ett möte inför din ansökan är du välkommen att kontakta oss.

Serveringstillstånd

Avgifter för serveringstillstånd

Stadigvarande serveringstillstånd

Kurs i Ansvarsfull Alkoholservering

Vi strävar efter att minst en gång om året erbjuda en tvådagarskurs i ansvarsfull alkoholservering. Kursen riktar sig i första hand till serveringspersonal, men även krögare, ordningsvakter och entrévärdar har stor nytta av den.

Som deltagare i kursen Ansvarsfull Alkoholservering får du kunskap om olika problem som kan uppstå vid alkoholintag och drogmissbruk på krogen. Du får också råd om hur du kan hantera detta genom ett professionellt förhållningssätt. En trevlig restaurangmiljö är samtidigt en mer attraktiv och trivsammare arbetsplats. Färre berusade och störande gäster skapar också en bättre miljö för de skötsamma gästerna, vilket även påverkar lönsamheten. 

I kursen ingår bland annat momenten konflikthantering, narkotika på krogen, alkohollagen och alkohol på gott och ont. Efter genomförd kurs med godkänt prov får du ett diplom som kan användas som ett kompetensbevis vid anställning.

Alkohollagen

Alkohollagen syftar till att begränsa alkoholens skadeverkningar och enligt lagen ska alkoholdrycker serveras återhållsamt. Människors hälsa går före ekonomiska intressen i alkohollagstiftningen. Det finns särskilda åldersgränser för ungdomar. Bestämmelserna anger att alkoholdrycker ska serveras under sådana former att det inte uppstår brister i ordning och nykterhet på serveringsstället.

Att bedriva alkoholservering är ett ansvarsfullt åtagande. Alkohollagen är i första hand en skyddslag. Ungdomar ska skyddas mot en för tidig alkoholdebut. Människor ska inte bli överserverade på krogen. Krögare ska kunna konkurrera på lika villkor. Samtidigt är ett levande restaurangliv ett viktigt inslag i stadsbilden.

Kommunala alkoholpolitiska riktlinjer

Enligt alkohollagen ska kommunen ha tydliga riktlinjer som talar om vad som gäller när man söker serveringstillstånd. Tankarna bakom kommunala riktlinjer för provsmaknings- och serveringstillstånd är att skapa:

  • Förutsebarhet. Du ska kunna veta på förhand vad som krävs av dig och din verksamhet för att få tillstånd.
  • Likabehandling. Alla ansökningar inom kommunen ska behandlas efter samma kriterier.

Utvecklingen inom alkoholområdet pågår alltid och de aktuella frågorna diskuteras och förändras hela tiden. Riktlinjerna ska spegla kommunens uppfattning inom området, och revideras regelbundet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade 2022-12-15 att reviderera kommunala riktlinjer för alkoholservering i Kristianstads kommun.

Kommunens uppdrag

Restaurangerna i vår kommun ska vara trevliga och trygga för alla som besöker dem.  Fylla, narkotika, våld, vapen och diskriminering hör inte hemma i en god restaurangmiljö.  Vid eventuella konflikter mellan näringsfrihet och skyddet för människors hälsa tar de sociala skyddsaspekterna över. Vi gör därför en restriktiv prövning till exempel av sena serveringstider. 

Krögare ska kunna konkurrera på lika villkor. Vi kontrollerar därför tillståndshavares lämplighet. Svarta pengar och svart arbetskraft ska inte förknippas med restaurangnäringen. 

Vi samverkar också med andra myndigheter, framför allt med Polismyndigheten, räddningstjänsten och Skatteverket, men också med Tullverket. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar i ärenden om tillstånd för servering av alkoholdrycker. Nämnden beslutar också vid eventuella sanktioner enligt alkohollagen. Nämnden sammanträder nio gånger per år.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?