Malin Månsson är teamledare och jobbar med fältgruppen.

Malin Månsson har varit hängiven sitt jobb på Fältgruppen i Kristianstad i 16 år. Att ta ställning och hjälpa dem som har det tuff t har funnits med henne sedan barndomen.

Malin Månssons hjärta klap­par för att pusha och hjälpa människor. Som teamledare för Fältgruppen får hon dagli­gen möjlighet att göra skillnad för både medarbetare och in­vånare i Kristianstads kom­mun.

Fältgruppen arbetar uppsökande och relationsska­pande för att förebygga krimi­nalitet, missbruk och annan social ohälsa bland unga. Fäl­tarna skapar trygghet genom att röra sig där ungdomar hål­ler till på kvällar och helger. De besöker också skolor, leder samtalsgrupper, ger individu­ellt stöd till unga som kämpar mot missbruk och ger råd och stöd till föräldrar. Fältarna stöttar också grupper som nattvandrar och trivselvand­rar och vill gärna se fler för­äldrar och andra trygga vuxna ute bland ungdomarna.

– Man behöver en stor portion mod, för att våga ställa frågorna som andra kanske undviker.

Malin Månsson

Förutom att strukturera och planera Fältgruppens verk­samhet, har Malin en viktig roll i att handleda sina medar­betare i deras kontakter med ungdomar och föräldrar.
– Ibland behöver man som fältare stöd efter ett tufft samtal, eller vill bolla tankar kring svåra ämnen som har dykt upp.

Rockfest

Även utanför arbetet trivs Malin med att ta hand om dem som finns omkring henne, sär-skilt som värdinna för en lyxig middag. Att få planera och bjuda på en upplevelse är bland det bästa hon vet, och nu när hennes 50-årsdag närmar sig skalar hon upp för att fixa en stor fest.
– Det blir rockfest med dansbandsrock, countryrock och hårdrock!

Förr var hon på Sweden Rock Festival varje år och har ett tydligt favoritminne – när Sabaton framförde nationalsången, 2009, i strålande sol med ett skrålande publikhav. Det var ett ögonblick av ren glädje och gemenskap.

Stor portion mod

Malin betonar vikten av att vara nyfiken och villig att lyssna när man arbetar med ungdomar. När någon är defensiv, är det avgörande att visa att man verkligen vill förstå. Hon nämner också att man behöver en stor portion mod, för att våga ställa frågorna som andra kanske undviker. Just mod är något som Malin upplever alltid funnits naturligt i henne, ända sedan skolåldern.

– Jag var aldrig rädd för att prata högt eller att säga till läraren om någon var elak eller om någon inte mådde bra.

Gediget fältarbete

Malin lyfter glädjen och stoltheten i att Kristianstads kommun satsar på det förebyggande arbetet för familjer, barn och ungdomar. Hon tror att detta starka engagemang grundar sig i kommunens gedigna fältarbete som har rötter sedan 1970-talet. Fältgruppen har gjort ett positivt avtryck i flera generationer.

– Jag träffar ju ibland på dem som var ungdomar när jag började som fältare. I går träffade jag en som idag är 31 år, med egen familj och jobb, och som berättade att allt har gått bra. Det är häftigt!

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?