Jobb och praktik

Vi är över 7000 personer som jobbar i Kristianstads kommun. Här finns möjlighet att börja sin yrkeskarriär och utvecklas genom hela arbetslivet.

Medarbetare i Kristianstads kommun.