Vill du hjälpa till vid en kris?

Artikeln publicerades 12 januari 2024

Frivilliga resursgruppen

Vid en händelse av kris kan kommunens ordinarie resurser behöva förstärkas och då behöver vi frivilliga. Det kan handla om att ta emot evakuerade som vid totalstoppet på E22 i början av januari.

Det kan också handla om att hjälpa till vid utrymning, hantera nödvatten eller vara ett medmänskligt stöd.

Vi söker dig som vill engagera dig i kommunens frivilliga resursgrupp, FRG.

Kontakta FRG på kristianstad@civil2.se och läs mer om vad FRG är på deras webbsida.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?