Upptäck nya Skåneleden SL6 Vattenriket i sommar

Artikeln publicerades 27 juni 2024

Det började med ett medborgarförslag. Biosfärkontoret skrev en förstudie och ansökte om pengar. Kommunstyrelsen satsade 2,6 miljoner kronor och staten sköt till 650 000 kronor. Den 18 maj invigdes Skåneleden SL6. Nu finns en vandringsled tvärs genom Vattenriket.

Nya Skåneleden SL6 löper från skogarna i norr förbi Råbelövssjön och Araslövssjön längs Helge å till naturum i Kristianstad. Här fortsätter den förbi Hammarsjön ut på slätten till Hanöbuktens stränder och vidare inåt land mot Degebergas böljande landskap.

Projektledare Håkan Östberg är mannen bakom leden. 2017 väckte han liv i ett medborgarförslag om att skapa en Vattenrikeled. Sju år och 50 mil senare är projektet i hamn. Arbetet har till stor del handlat om att hitta spännande sträckningar på kartan, testa dem ute i verkligheten och stämma av med markägare. Det är flera parametrar att ta hänsyn till.

– Leden ska inte bara gå från A till B. Den ska vara trevlig att vandra, fungera för markägare och nås via kollektivtrafik. De flesta markägare är positiva till Skåneleden. De ska ha ett stort tack för att de upplåter sin mark, säger Håkan.

En led med stor variation

Ibland har han fått justera den rutt han först tänkt ut, men när han tittar på den färdiga dragningen är han mycket nöjd.

– Det har blivit en otroligt variationsrik led, som nu tack vare att grannkommunerna byggt vidare fått kontakt med befintlig skåneled. Nu sitter den ihop med SL1-Kust till kust i norr och SL3-Ås till ås i söder.

Vilka är SL6 tänkt att passa? Håkan nämner två målgrupper:

– De som vill vandra långt kan uppleva allt från skog, sjöar och våtmarker till hav, kust och sandmarker som alla är otroligt värdefulla och artrika områden. Samtidigt finns möjlighet att proviantera och sova i vindskydd eller hotellsäng. För dem som vill ta en dagstur finns tätortsnära delar som är lätta att kombinera med bussen. Det är styrkan med den här leden.

Knyter ihop Vattenrikets besöksplatser

På sin väg passerar leden tio av Vattenrikets besöksplatser. Här finns information, fågeltorn, fikabord med mera.

– Leden blir en röd friluftstråd genom Vattenriket. Den binder ihop våra besöksplatser och naturreservat. Att vandra leden är ett hållbart sätt att uppleva Vattenrikets värdefulla natur.

För Biosfärkontoret är ledbyggandet ett viktigt redskap i arbetet med att skapa attitydförändring. Leden erbjuder en möjlighet att få fler att upptäcka områdets fina varierade och artrika natur. Förhoppningen är också att Skåneleden SL6 Vattenriket ska stärka besöksnäringen med fler gästnätter och restaurangbesök och det lokala näringslivet när fler handlar i affärerna.

Under projektets gång har Biosfärkontoret passat på att utveckla upplevelsen vid tre besöksplatser längs leden. LONA-projektet Tre bubblare längs Vattenrikeleden har gett möjlighet att ta fram sagostigen om den lilla vätten som tappat bort sin favoritblomma vid Norra Lingenäset, motorikbanan Grodleken vid Ekenabben och en holkutställning vid naturums Vattenriket.

– Kanske kan en spännande sagostig eller motorikbana bli början på vandringar längs Skåneleden för hela familjen.

Håkan ser också att arbetet med att utveckla leden stärkt samarbetet såväl inom kommunen som med Region Skåne, Stiftelsen skånska landskap och Länsstyrelsen i Skåne.

– Eftersom projektet pågått så länge har den gett en nära kontakt och nätverket av kontakter kommer vara värdefullt även framöver.

Stärker kommunens friluftsliv

Kristianstads kommuns friluftsstrateg Jenny Sahlström håller med och lyfter ledens betydelse för hela kommunens arbete med friluftsliv.

– Den nya Skåneleden SL6 Vattenriket stärker kommunens friluftsliv som helhet. Den ger invånare och besökare möjlighet att på ett tryggt sätt ta sig ut i naturen vilket är ett viktigt bidrag till folkhälsan. Den är också en stor tillgång för friluftsföreningar och barn och ungas vistelse i naturen, säger hon.

Skåneleden SL6 Vattenriket invigdes av kommunstyrelsens ordförande Camilla Palm och Anna Jähnke, ordförande i Regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne 18 maj i Tivoliparken under Friluftskul.

Håkan Östbergs favoritsträcka:

Ta bussen till Nyehusen och hem från Maglehem. Här får du upplev hav, strand och tallskog innan du går upp mot åsens lövskogar och betesmarker. Det är en upplevelserik sträcka och du kan övernatta i vindskyddet i Friseboda längs vägen.

Oväntat sidoprojekt:

Arkitektstudentfestivalen ARKnat som byggde vindskyddet Pod. Ett ikoniskt vindskydd blev en bonus som lyfte hela leden. Jättekul att få till vindskyddet i samarbetet med skolorna i Österslöv blev en win win där skolorna fick en mer värdefull miljö och vi en finfin lägerplats.

Fakta om Skåneleden SL6 Vattenriket:

Sträcka: Som helhet 19 mil från Brösarp till Sibbhult
Etapper: 14 stycken
Fyra lägerplatser i Kristianstads kommun: Lerjevallen, Österslöv, Södra Äspet och Friseboda
Kostnad: Cirka 3 miljoner

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?