Politiker besökte stora byggprojekt

Artikeln publicerades 12 juni 2024

Kommunstyrelsen på utfärd till centrala reningsverket

Den årliga utfärden för kommunstyrelsen och kommunens revisorer gick i år till ett par av tidernas största byggprojekt i Kristianstad.

Politikerna fick se hur Pyntens pumpstation i Hammarslund växer fram. Kommunens projektledare Mårten Svensson berättade om det utmanande byggprojektet. Pumpstationen, som är en investering på över 300 miljoner, kommer att pumpa dygnet runt och har dubbelt så stor kapacitet som den gamla pumpstationen från 1939. Pumpstationen ska stå klar att tas i drift om ett år.

En del av vattnet som pumpas från stordiket ut i Hammarsjön vid Pynten är det renade vattnet från Kristianstads centrala reningsverk. Dit gick nästa etapp av resan. Utbyggnaden av centrala reningsverket inleddes 2020 och har nu kommit så långt att provdriften kan sättas igång efter sommaren. Projektledaren Susanne Brexland och VA-chefen Pernilla Bratt visade stolt upp det toppmoderna reningsverket för kommunstyrelsens ledamöter och kommunrevisorerna.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 25 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?