Otillräcklig uppföljning lex Maria-anmäls

Artikeln publicerades 13 maj 2024

Paragraftecken

En hemtjänstkund med försämrat mående följdes inte upp tillräckligt väl för att kunna säkerställa en god och säker vård. Detta i kombination med en fallolycka ledde till att kunden avled på sjukhus fyra dagar senare. Händelsen anmäls nu till Inspektionen för vård och omsorg.

Det var i mars som en multisjuk kund började må sämre. När hemtjänsten kom på morgonen hittade de kunden liggande på golvet efter en fallolycka. Hen var nerkyld och ambulans tillkallades. Trots detta gick inte kundens liv att rädda och personen dog några dagar senare på sjukhus.

Utredningen av händelsen visar på brister i överföring av information. Det har även funnits brister i dokumentation och uppföljning av kundens hälsotillstånd. Sammantaget har det lett till att inga insatser för att förebygga fall sattes in och att patientsäkerheten brustit. Händelsen anmäls därför till inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.

– Vi tar det som hänt på stort allvar och genomför nu omfattande åtgärder för att öka nödvändig kunskap och förebygga att liknande händelser inträffar igen. Vi ska även göra ytterligare analyser för att komma fram till om fler åtgärder behövs, säger Anna-Karin Maletka, verksamhetschef för hälso- och sjukvården.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?