Ny vattendom för Kristianstad

Artikeln publicerades 28 juni 2024

Genrebild, miljö och vatten

Kommunen har fått ny vattendom för centrala Kristianstad. Den ger bättre förutsättningar för kommunen att förse invånarna i och kring centralorten med högkvalitativt dricksvatten.

Att leverera dricksvatten är en tuff utmaning. Det ska finnas tillräckligt av den värdefulla resursen, du måste ha teknisk kapacitet och alla formella tillstånd ska vara på plats. Därtill finns ett hårt reglerat kontrollprogram som ska följas för invånarnas hälsas skull.

Användningen av dricksvatten ökar. Dels växer Kristianstad som stad, men användningen har också förändrats. Vattnet som kommunen levererar till invånarna ska i främsta hand användas till dryck, matlagning och daglig hygien, men kan i omsorgsfull mängd även användas till andra ändamål.

- Idag är det vanligt med pooler, både platsbyggda och mobila varianter. Skötselnivån på villornas gräsmattor har också ökat och det kräver bevattning. Sammantaget gör det att användningen per invånare har ökar, särskilt på försommaren, säger Pernilla Bratt, VA-chef i Kristianstads kommun.

Tillståndet som reglerar hur mycket vatten man får ta upp kallas för vattendom och mängden som anges i tillståndet får inte överskridas.

- Vår tidigare vattendom har varit svår för oss att hantera i vissa situationer, säger Pernilla Bratt.

Problemen har uppstått bland annat i hur kommunen kan fördela upptaget ur sina olika brunnsfält och i hur tillfälliga användningstoppar hos abonnenterna kan hanteras.

Den nya vattendomen är mer flexibel och en förutsättning för att kunna leverera den efterfrågade volymen. Kommunen har blivit ålagda att ta fram ett kontrollprogram för att bland annat säkerställa att upptaget inte skapar sättningar i byggnader i området där vattnet pumpas upp.

Vi håller på att ta fram programmet nu, sedan kan vi verka med de nya förutsättningarna, säger Pernilla Bratt, men höjer samtidigt ett varningens finger:

- Vi har god vattentillgång i Kristianstad, men alla aktörer måste följa sina vattendomar, annars riskerar vi exempelvis saltvatteninträngning i vattenmagasinen eller påverkan på kvaliteten. Det är också viktigt att våra abonnenter använder det kommunala dricksvattnet omsorgsfullt, för annars blir det snabbt bevattningsförbud och det vill vi helst inte behöva utfärda, säger Pernilla Bratt.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?