Nu är genomlysning av barn- och utbildningsförvaltningens organisationsstruktur klar

Artikeln publicerades 30 maj 2024

Lärare och elever i ring runt ett träd.

Rektorscoachen AB, företaget som fick i uppdrag att genomföra en genomlysning av barn- och utbildningsförvaltningen, presenterade i veckan sina tre förslag på organisering.

Under ett halvår har konsulterna gjort enkäter, intervjuer, tagit del av forskning, omvärldsbevakat och analyserat för att kunna lägga fram förslag på en bättre organisation av barn- och utbildningsförvaltningen.

Genomlysning av organisationsstrukturen har haft fokus på chefsroller, stödfunktioner, skolområden och kommunikationsvägar.

- Vi har nu fått tre förslag, varav ett förespråkas mer än de andra av konsulterna. Gemensamt för alla tre förslagen är att stora skolor som idag består av flera enheter blir en skolenhet med en rektor och biträdande rektor/rektorer. Förslagen går i linje med kommunens riktvärde om 25 medarbetare per chef, berättar förvaltningschef Lina Leyman Nilsson.

Förvaltningschef föreslås bli tillika skolchef och de nuvarande skolcheferna bli verksamhets- eller områdeschefer. Detta för att stärka organisationens ledning och styrning och organisationens gemensamma riktning. Som skolchef kan förvaltningschefen säkerställa likvärdighet mellan skolområden och skolformer.

Utredningen pekar också på att det verksamhetsnära stödet behöver stärkas och att rektor behöver få ökade möjlighet att delegera. Samtidigt behöver stödet i komplexa frågor finnas på övergripande nivå. Därför föreslås vissa förändringar i stödorganisationen.

Ett nytt verksamhetsområde föreslås där resursskola, modersmål, anpassad skola och specialistkompetens inom särskilt stöd ryms. I det förslag som konsulterna förespråkar bildas fem verksamhetsområden istället för geografiska områden.

- Nämnden är informerad om genomlysningen och har fått rapporten. Nu återstår att se vilket uppdrag förvaltningen får från nämnden utifrån genomlysningens förslag, säger Lina Leyman Nilsson.

- Vår nuvarande organisation har funnits sedan 2001 så det är verkligen dags att se över den. Skolområdena har förändrats och vi behöver se till att rektorer har bra förutsättningar för att kunna leda arbetet med att öka måluppfyllelsen, avrundar Lina Leyman Nilsson.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?