Näsbyelever bygger holkar för fladdermöss

Artikeln publicerades 17 maj 2024

Det råder inte bara brist på bostäder åt oss människor. I takt med att antalet ihåliga träd minskar blir det svårare för fladdermöss att hitta boplatser. Praktiska gymnasiets byggelever har tillverkat holkar för att hjälpa fladdermössen.

Eleverna fick i uppdrag att bygga ett 60-tal holkar för fladdermöss och fåglar. Biosfärkontorets ekolog Dan Gerell tog fram byggritningar och instruerade lärarna.

– Många fladdermöss är hotade arter. Genom att bygga holkar kan vi hjälpa dem på traven, säger han.

Nu sätts holkarna upp i Hjärtebackes park och på Näsby fält. Det hela är ett samarbete mellan Praktiska gymnasiet och Stadsutveckling Näsby, ett projekt vid Kristianstads kommun.
-Samarbetet knyter an till alla tre hållbarhetsdimensioner. Miljömässigt i och med att holkarna gynnar biologisk mångfald i området, socialt eftersom vi arbetar medskapande där unga får möjlighet att sätta sin prägel på området. Ekonomisk bidrar det till elevernas utbildning, säger Marieth Johansson, som ingår i samverkansgruppen för Stadsutveckling Näsby.

En del av Stadsutveckling Näsby

Förutom fladdermusholkarna har Praktiska gymnasiets elever även tillverkat cykelställ, blomlådor, parkbänkar och andra prylar som blir en del av olika offentliga miljöer på Näsby. Att göra saker på beställning från ritning till uppsättning är lite speciellt. Konstruktionen är ganska enkel, men det finns saker att tänka på för att holkarna ska passa för fladdermöss.
-Vi skulle sätta den skrovliga sidan av brädan inåt – för att fladdermössen ska kunna greppa tag, säger Haddis Ajdinsovski, som går i tvåan på byggprogrammet på Praktiska gymnasiet.

När de första holkarna sätts på plats berättar Dan Gerell om fladdermössens speciella egenskaper och vilka nyttor de gör för oss människor. Runt honom samlas förutom byggelever från Praktiska gymnasiet och en förskoleklass från Lingenässkolan som kom förbi.

På frågan om hur många myggor kan äta på en timme får Dan lite olika svar, allt från 13 till… 1000.
-Det var det rätta svaret – en fladdermus kan faktiskt äta upp till 1000 myggor på en timme. Det är det inte alla som känner till, säger han.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?