Kristianstad – vi är bäst i Sverige!

Artikeln publicerades 29 maj 2024

Johan Karlsvärd, VD på Renhållningen, Lars Olsson, vice ordförande i styrelsen, och Ulf Börkell, ordförande i styrelsen, gläds åt priset.

Varje år delar Avfall Sverige, branschorganisationen för avfall och återvinning, ut pris till den kommun som är bäst i Sverige på hållbar avfallshantering. På Avfall Sveriges årsmöte i Malmö idag utsågs Kristianstad till vinnare.

Förstaplatsen åter i Kristianstad

– Det känns fantastiskt, vi är så glada att förstaplatsen återigen kommit hem till Kristianstad! Renhållningen är ett litet bolag med fantastisk personal och en enormt stark drivkraft att ständigt vilja utvecklas och bli bättre! Dessutom är kommuninvånarna bäst i Sverige på att sortera, säger Johan Karlsvärd, VD på Renhållningen Kristianstad.

Renhållningen Kristianstad ansvarar för insamling av avfall från hushåll vilket sker genom fastighetsnära insamling, återvinningscentraler och återvinningsstationer. Bolaget ansvarar sedan för att behandling sker på bästa sätt med miljön i fokus.

– Något som imponerar är att Renhållningen i Kristianstad är duktiga på helheten inom avfallshanteringen, allt från insamling till behandling och kundrelationer. Deras framgångar med biogas är bara ett exempel på att även mindre kommuner kan skapa fantastiska kretslopp av de resurser som hanteras, säger Jenny Westin, statistikansvarig på Avfall Sverige.

Kristianstadsborna är bra på att sortera

En framgångsrik avfallshantering måste cirkulera så mycket som möjligt. Att vi i Kristianstad utsågs som vinnare beror främst på att Kristianstadsborna är bra på att sortera ut matavfall och förpackningar för återvinning, så att det bara blir lite restavfall kvar i soppåsen. Sorteringen på återvinningscentralerna fungerar också väldigt bra och det blir bara en mindre osorterad rest kvar till energiåtervinning.

Av allt avfall som samlas in hemmavid och på återvinningscentralerna är det en stor andel som materialåtervinns eller behandlas biologiskt till biogas och biogödsel. En del av det som lämnas in kan till och med återanvändas som begagnade produkter. Allt detta, tillsammans med att Kristianstadsborna är nöjda med avfallshanteringen, har sammantaget placerat Kristianstad i toppen av landets kommuner.

Hela kommunens vinst

– Den här vinsten är hela kommunens vinst. Vi har åstadkommit det här tillsammans! Hela Renhållningens personal som gör ett fantastiskt jobb varje dag, kommuninvånarna som flitigt sorterar och våra kommunpolitiker som har modet att våga satsa på de här frågorna under lång tid. Resan mot att vara bäst i Sverige påbörjades för ca 15 år sedan, ett långsiktigt arbete som de senaste åren gett resultat. Jag vill skänka ett stort tack till er alla för att vi tillsammans har tagit hem första platsen igen, avslutar Johan Karlsvärd.

Om priset

Varje år delar Avfall Sverige ut pris till den kommun i Sverige som bäst arbetar med hållbar avfallshantering. Underlaget hämtas från Avfall Sveriges statistiksystem Avfall web. Beräkningen görs utifrån ett sammanvägt index som speglar avfallsverksamheten på ett övergripande sätt. Totalt ingår 13 nyckeltal inom fyra områden; avfallsmängder, återvinning, miljöeffekter och kvalitet, service och kundnöjdhet. Nyckeltalen viktas utifrån miljönytta och prioritet. Kostnader och avfallsavgifter inkluderas inte i detta index.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?