Kristianstad backar i Svenskt Näringslivs undersökning

Artikeln publicerades 21 maj 2024

Företagens betyg på Kristianstads kommuns företagsklimat sjunker. Det visar Svenskt Näringslivs attitydundersökning där företagen ger betyget 2,9. Resultatet är precis under godkänt och sämst bland Skånes kommuner. Näringslivsprogrammet som nu tas fram, blir ett viktigt verktyg för att komma tillrätta med detta.

– Svenskt Näringslivs undersökning visar ett tråkigt resultat och det beklagar jag. Vi har utmaningar, det är tydligt. Mycket av kritiken vi får i undersökningen, har också kommit fram i de intervjuer vi gjort med lokala företagare i arbetet med att ta fram vårt näringslivsprogram. Vi närmar oss slutfasen i det arbetet och jag har stor tilltro till att det på sikt ska stärka vårt företagsklimat, säger Camilla Palm (M), kommunstyrelsens ordförande.

Det är 195 företag som har svarat, vilket ger en svarsfrekvens på 51%. Det är en stor spridning bland resultaten och generellt är det gruppen som ger betyget ”inte godtagbart” som har ökat. Av de som har svarat, har 80% varit i kontakt med kommunen det senaste året.

Företagen ger vill att kommunen ska prioritera följande för att förbättra företagsklimatet:

  • Minskat brottslighet och ökad trygghet (57%)
  • Bättre förståelse för företagande hos kommunens beslutsfattare (55%)
  • Kortare handläggningstider (54%)
  • Bättre dialog mellan kommunen och företagen (53%)
  • Fler som går yrkesutbildning (37%)

Det företagen är mest kritiska mot är hur svårt det är att komma i kontakt med kommunen, kommunens förståelse för företagen och kommunens handlingstider. De mätpunkter som ligger över 3 och därmed är godkända är mobilnät och bredband, allmänhetens attityder, konkurrens från kommunens verksamheter, företagens engagemang för företagsklimatet, väg-, tåg- och flygförbindelser samt påverkan av brottslighet och trygghet.

Svenskt Näringslivs undersökning är en så kallad attitydundersökning, där ett slumpmässigt urval av företag får svara, oavsett om företagen har haft kontakt med kommunen eller ej. SKR:s undersökning Insikt, går till de företag som faktiskt har haft kontakt med företagen.

​Näringslivsprogram tas fram

Som ett led i att stärka företagsklimatet i Kristianstads kommun tas ett samlat näringslivsprogram fram för kommunkoncernen tillsammans med det lokala näringslivet.

​Näringslivsprogrammet ska vara ett strategiskt dokument med syfte att lägga fast en gemensam riktning för kommunens näringslivsfrågor. Programmet ska bidra till att skapa helhetssyn och främja ett effektivt arbete med frågorna inom kommunkoncernen. Programmet tydliggör den samlade politiska viljeinriktningen och blir ett komplement till kommunens övriga styrdokument. Kristianstads kommuns näringslivsprogram ska bidra till att skapa goda förutsättningar för företagandet.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?