Køge och Kristianstad inspirerar varandra

Artikeln publicerades 31 maj 2024

Besök från Köge i maj 2024

Efter ett par intensiva mötesdagar var representanterna för samarbetskommunerna Köge och Kristianstad mer än nöjda. ”Vi har kommit längre än väntat i vårt samarbete”, säger kommunalrådet Camilla Palm.

Camilla Palm och hennes motsvarighet i Köge, borgmästaren Marie Stærke, var glada och imponerade över hur medarbetare i de båda kommunerna fördjupat sina samarbeten och överträffat förväntningarna.

Tema för mötet var den gröna staden, med fokus på klimatomställning och klimatanpassning, men även arbetet för att stärka utsatta områden och att stötta unga som har svårt att finna sin plats i samhället fanns på agendan. Bland annat fick deltagarna höra om hur Youngstival i Kristianstad och Campus Köge utnyttjar varandras erfarenheter och metoder för att fånga upp unga som behöver hjälp med att hitta en ny riktning i livet.

Mette Wigend Bode, ordförande i Köges näringslivs- och arbetsmarknadsutskott (längst till vänster på bilden), besökte Kristianstad för första gången och var inspirerad av det hon fick del av.

– Vi har fått höra om flera intressanta projekt och idéer att arbeta vidare med. Jag känner att jag vill ta med hela vårt utskott till Kristianstad för ett nytt möte för att utveckla frågorna vidare, säger hon.

Kristianstads kommun och Køge har ett mångårigt utbyte i olika former. Det nuvarande samarbetsavtalet är från 2021 och deltagarna var eniga om att det är värt att utveckla för en ännu djupare samverkan.

Elva politiker och tjänstemän från Køge var med på besöket i Kristianstad som varade från lunch till lunch den 30–31 maj. Större delen av tiden tillbringades inomhus i Rådhus Skåne, men besökarna fick också komma ut på en båtfärd i det vackra vädret, där de bland annat fick höra mer om vallutbyggnaden längs Helge å och Hammarsjön.

Kommunstyrelsens ordförande i Kristianstad Camilla Palm (M) och borgmästaren i Köge Marie Stærke var båda mycket nöjda över hur samarbetet mellan de båda kommunerna har utvecklats.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?