Fullmäktige sammanträder 12 december

Artikeln publicerades 7 december 2023

Rådhus Skåne vy från Stora Torg

Kristianstads kommuns fullmäktigeförsamling sammanträder tisdagen den 12 december klockan 13.00 i Rådhus Skåne. Följ gärna mötet på plats i Rådhus Skåne eller via vår webbsändning.

På dagordningen finns bland annat ett par ärenden som är kopplade till AB Kristianstadsbyggens föreslagna köp av A- och B-delen av Galleria Boulevard. Dessutom ska ändrade föreskrifter kring avfallshantering och 2024 års taxor för vatten- och avloppsanläggning och för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde upp till beslut.

Flera medborgarförslag och motioner kommer också att behandlas.

Åhörare är välkomna in på läktaren, men du kan också följa mötet via vår webbsändning.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?