Budget klubbad för 2025

Artikeln publicerades 18 juni 2024

Omröstning i fullmäktige om tilläggsyrkande om revideringstillfälle i november.

I omröstningen om ett tillägg i budgetbeslutet, som säger att budgeten ska kunna revideras i slutet av året, fick oppositionen igenom sin vilja efter att avhoppad moderatledamot gav stöd åt förslaget.

Som väntat klubbades den styrande koalitionens budget vid juni månads fullmäktige. Mer oväntat öppnades en möjlighet till revidering i slutet av året.

Budgeten är årets viktigaste beslut i fullmäktige, där politikerna stakar ut riktningen och sätter ramarna för kommunens verksamheter det kommande året. Som vanligt blev det en lång rad inlägg från talarstolen inför beslutet, men någon verklig intensitet blev det inte i debatten Oppositionspartiernas politiker uttryckte flera gånger missnöje med att majoritetens företrädare inte var särskilt benägna att gå in i replikskiften.

De fyra oppositionspartierna S, L, C och V hade alla lämnat in var sitt budgetförslag, som i större eller mindre delar avvek från M-SD-KD-styrets förslag. Alla var eniga om att skatten inte skulle höjas. Alla ansåg också att omsorgsnämnden och arbete och välfärdsnämnden behövde ordentliga förstärkningar, men uppfattningen om hur stora de borde vara och var pengarna skulle hämtas ifrån skilde sig åt.

Styrets budget antogs

Nu blev det, som kunde väntas, den styrande trepartikoalitionens budget som antogs utan ändringar. Den omfattar totalt cirka 8 miljarder kronor, som till mer än 85 procent går till skola, omsorg och sociala insatser.

Målsättningen har sedan mer än tio år varit att budgeten ska beslutas i juni året innan den ska börja gälla, med motiveringen att nämnder och verksamheter ska hinna arbeta in de nya förutsättningarna i sin årsplanering. Under flera av de gångna åren har budgetbeslutet ändå skjutits till senhösten på grund av att osäkerheten om de ekonomiska prognoserna har ansetts för stor. Den här gången yrkade alla oppositionspartier gemensamt på att det i budgetbeslutet skulle läggas till en punkt om att budgeten för 2025 ska revideras i kommunfullmäktige i november eller december om regeringens höstbudget och skatteprognoser sammantaget förändrar den antagna budgetens förutsättningar.

Avhoppare avgjorde omröstning

Oppositionsförslaget gick oväntat igenom med en rösts övervikt. Den som avgjorde omröstningen var ledamoten Mustafa Sharif som blev invald i fullmäktige för Moderaterna men nyligen meddelade att han avsagt sig partitillhörigheten men behåller sin fullmäktigeplats som politiskt oberoende. I det övergripande budgetbeslutet röstade han med sitt tidigare parti men i tilläggsbeslutet valde han att rösta med oppositionspartierna.

Hela eller delar av fullmäktigesammanträdet går att följa i en textad webbsändning i efterhand.

 

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 25 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?