Åhaga firar stjärnmärkning

Artikeln publicerades 20 maj 2024

Marsipantårta skärs upp.

Idag firar vård- och omsorgsboendet Åhaga att de blivit stjärnmärkta av Svenskt Demenscentrum.

– Vi firar tillsammans med de boende och även anhöriga är inbjudna. Det blir diplomering av medarbetarna och det bjuds på smörgåstårta. Lions bjuder även på tårta till kaffet. Det blir ett härligt gemensamt firande av det vi åstadkommit så här långt, säger Carina Nilsson, enhetschef på Åhaga.

Att bli stjärnmärkt innebär att enheten har genomgått ett omfattande utbildningsprogram utvecklat av Svenskt Demenscentrum. All personal har fått samma utbildning om demenssjukdomar, bemötande och om att arbeta personcentrerat. Utbildningen på enheten har letts av specialistundersköterskan Sandra Tydén Stahl och undersköterskan Cecilia Nilsson som utbildats till stjärninstruktörer.

Beprövade metoder

I december fick enheten besked av Svenskt Demenscentrum att de blivit godkända. Åhaga följer nu de nationella riktlinjerna för vård och omsorg av personer med demenssjukdom, vilket säkerställer att de använder beprövade och vetenskapligt underbyggda metoder. Åhaga sätter också årliga förbättrings- och utvecklingsmål för att ständigt höja kvaliteten på vården, vilket kommer alla som bor och arbetar på Åhaga till nytta.

Stjärnmärkningen är ett erkännande av att Åhaga har uppnått en hög standard i demensvård och arbetar systematiskt för att bibehålla och förbättra denna standard utifrån metoder som checklistor och BPSD-skattningar (BPSD är ett nationellt kvalitetsregister som syftar till att kvalitetssäkra vården av personer med kognitiva sjukdomar/demenssjukdom).

Tätörtsvägen, Hjärtebacken 1 och Fjällbacka 2 är enheter som tidigare blivit stjärnmärkta, och fler enheter kommer att följa efter, då omsorgsförvaltningen satsar vidare på denna utbildning framåt.

– Jag är stolt över mina medarbetare och deras arbete med att erbjuda högkvalitativ omsorg för våra boende. All personal på Åhaga är fantastiska på att engagera sig i det bästa för kunden och vi har fått ett kvitto via stjärnmärkningen på att all personal har samma nivå på kunskaperna. Vi är nu redo att tillsammans fortsätta det roliga arbetet med att förbättra demensvården utifrån Socialstyrelsens nationella riktlinjer, säger Carina Nilsson.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?