9 miljoner kronor till skolor i Kristianstad

Artikeln publicerades 9 juli 2024

Lingenässkolan F-6 exteriört.

Kristianstads kommun får nio miljoner kronor i statsbidrag för att förbättra arbetsmiljö och arbetsvillkor på Centralskolan och Lingenässkolan. Det meddelande Regeringskansliet idag. Statsbidraget ska göra det mer attraktivt att arbete på skolor med utmaningar.

Pengarna är öronmärkta till Centralskolan och Lingenässkolan och ska göra det enklare att rekrytera och behålla erfarna lärare och rektorer.

Statsbidraget kan till exempel användas till att anställa fler lärare eller annan personal, men också till att stärka skolornas arbete med trygghet och studiero på olika sätt.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 25 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?