Tidplan-Betyg

Hösttermin 2021 samt Slutbetyg 2022

Gemensam tidplan för samverkansområdet Skåne och västra Blekinge (ej Karlskrona)

Översiktsbild - Datum för inrapportering av Betyg HT21/VT22

_____________________________________________________________________________________

Slutbetyg i grundskoleämnen 2022

Inrapportering av slutbetyg vårterminen 2022

2022-06-10 - Fredag

 • Kommun 1083 - Sölvesborg, IM-program
 • Kommun 1256 - Östra Göinge
 • Kommun 1290 - Kristianstad
 • Kommun 1293 - Hässleholm

2022-06-13 - Måndag

 • Kommun 1083 - Sölvesborg, grundskolor
 • Kommun 1272 - Bromölla
 • Kommun 1273 - Osby
 • Kommun 1291 - Simrishamn
 • Kommun 1293 - Thorén Framtid, Hässleholm

OBS! Filerna skall ha inkommit senast kl 11.00

Inläsning av betygsfiler och registrering av betygsdokument av Gymnasieantagningens personal i antagningssystemet inom samverkansområdet www.skanegy.se skall göras senast: 2022-06-14

Kontrollera slutbetyg i grundskoleämnen

Avlämnande skolhuvudman kontrollerar via SYV-listan i Dexter på morgonen
den 17/6-22 kontrollera att det är korrekt importerade slutbetyg i Dexter.

Rättelse av betyg

2022-06-17- Fredag senast kl 11.00
Rättelse av enstaka elevs betyg  - detta datum gäller inte skolornas ordinarie betygsfiler. Gäller endast om skolpersonal har skrivit fel i betygsfil där kursen är slutförd under ordinarie skolkommuns vårtermin.

Registrering av ENSTAKA elevers rättelser av betyg görs av Gymnasieantagningens personal i antagningssystemet inom samverkansområdet 2021-06-17 efter kl. 11.00

Förhandsinformation
Elevers slutbetyg ligger bland annat till grund för mottagande skolas beslut om dispens i engelska, fri kvot och skolhuvudmannens beslut om platser till sina program.  
Slutbetygen ligger också till grund för manuell sändning till andra gymnasieantagningar dit elever har sökt.

 

Lovskolebetyg 2022

Lovskolebetyg juni 2022

Inrapportering av lovskolebetyg till Gymnasieantagningen senast kl. 11.00 den 17/6-22 (Fredag)

Import av inrapporterade betygsfiler med lovskolebetyg görs av gymnasieantagningens personal till antagningssystemet inom samverkansområdet på eftermiddagen 2022-06-17 

Lovskolebetygen som är inrapporterade till Gymnasieantagningen enligt tidplan ovan finns med till slutantagningen som publiceras för eleverna 2022-07-01

Lovskolebetyg juli 2022

Inrapportering av resterande lovskolebetyg till Gymnasieantagningen senast kl. 11.00 den 24/7-22 (Söndag)

Import av inrapporterade betygsfiler med lovskolebetyg görs av gymnasieantagningens personal till antagningssystemet inom samverkansområdet: 2022-07-25 - 2022-07-29

Lovskolebetygen som är inrapporterade till Gymnasieantagningen enligt tidplan ovan finns med till reservantagningskörningen som publiceras för eleverna i början på augusti 2022

www.skanegy.se/informationssida/viktiga-datum

www.skanegy.se 

Läs mer

_____________________________________________________________________________________

Hösttermin 2021

2021-12-17– Fredag
Sista dagen för inrapportering av höstterminsbetyg/beställning av inloggningsuppgifter från:

 • Kommun 1293 - Thorén Framtid, Hässleholm

2021-12-21– Tisdag
Sista dagen för inrapportering av höstterminsbetyg/beställning av inloggningsuppgifter från:

 • Kommun 1256 - Göinge Utbildningscenter, IM-program
 • Kommun 1272 - Bromölla
 • Kommun 1273 - Osby
 • Kommun 1291 - Simrishamn

2021-12-22 - Onsdag
Sista dagen för inrapportering av höstterminsbetyg/beställning av inloggningsuppgifter från:

 • Kommun 1083 - Sölvesborg
 • Kommun 1256 - Östra Göinge, grundskolor
 • Kommun 1290 - Kristianstad
 • Kommun 1293 - Hässleholm

OBS! Filerna skall ha inkommit senast kl 11.00

2022-01-12 - Onsdag
Rättelse av enstaka elevs betyg
Inrapporteras senast kl 11.00

Elevers inloggningsuppgifter utifrån inrapporterade filer mejlas till SYV under vecka 1, 2022

Terminsstarter VT22:

2022-01-10 - Måndag 

 • Kommun 1290 - Kristianstad

2022-01-11 - Tisdag

 • Kommun 1256 - Östra Göinge
 • Kommun 1273 - Osby, gymnasieskolor

2022-01-12 - Onsdag

 • Kommun 1272 - Bromölla
 • Kommun 1273 - Osby, grundskolor
 • Kommun 1291 - Simrishamn
 • Kommun 1293 - Hässleholm

2022-01-13- Torsdag

 • Kommun 1293 - Thorén Framtid, Hässleholm

 

 

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.