E-tjänst: Verksamhetsbidrag, ansökan

Föreningar som bedriver utåtriktad verksamhet inom kulturområdet kan få bidrag.