E-tjänst: Stöd till kulturutveckling i mellersta Villands härad, ansökan

Stödet riktar sig till ideella föreningar och ekonomiska föreningar verksamma i det geografiskt avgränsade området mellan Gustav Adolf, Fjälkinge, Österslöv, Kiaby, Balsby, Bäckaskog och Nosaby.

Kristianstads kommun har tagit fram ett utvecklingsstöd med syfte att stärka och stimulera utvecklingen av kultur.

Med kultur i detta sammanhang avser vi konst, film, scenkonst, litteratur, kulturmiljö / kulturarv och design.