E-tjänst: Projektbidrag fritid, ansökan

Föreningar som vill utveckla och förnya verksamheten eller arrangera större tävlingar kan få bidrag.