E-tjänst: Hyresbidrag, ansökan

Föreningar som hyr en lokal, anläggning eller ett kansli kan söka bidrag.