E-tjänst: Energieffektiviseringsbidrag, ansökan

Föreningar som vill göra energieffektiviseringar i sina lokaler eller anläggningar kan få bidrag.