E-tjänst: Driftbidrag, ansökan

Bidraget ska underlätta den löpande driften av föreningens anläggningar.