E-tjänst: Arrangörsstöd, ansökan

Föreningar som ordnar offentliga arrangemang kan få bidrag.