E-tjänst: Boende- och nyttoparkering, ansökan

Boende i vissa områden och inom vissa verksamheter kan parkera till reducerad kostnad.