E-tjänst: Räkna ut ditt preliminära avgiftsutrymme

I denna e-tjänst kan du räkna ut din preliminära omvårdnadsavgift. För att få en exakt beräkning måste du inkomma med en inkomstförfrågan.