E-tjänst: Kontakt med arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut i Rehabenheten

Rehabilitering i hemmet riktar sig till dig som behöver kontakt med arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, men inte kan ta dig till en vårdcentral eller mottagning.