E-tjänst: Informationssamtal hos familjerätten, ansökan

Informationssamtal är ett samtal där handläggare vid kommunens familjerätt muntligen lämnar information till föräldrar som överväger att inleda en tvist i domstol i frågor om vårdnad, boende och umgänge.