E-tjänst: God man/förvaltare eller god man ensamkommande, intresseanmälan

Vill du bli god man och hjälpa en vuxen som inte klarar av att hantera sin ekonomi? Anmäl dig här.