E-tjänst: Förteckning över tillgångar och skulder

Denna e-tjänst används av ställföreträdare för huvudman, när förteckning över tillgångar och skulder ska lämnas.