E-tjänst: Dödsbo, anmälan

Om ett avliden saknar tillgångar kan du vända sig till kommunen för att få hjälp med en dödsboanmälan.