E-tjänst: Begäran om uttag från spärrat konto

Du som är god man, förvaltare eller förmyndare kan här ansöka om uttag från konto som är överförmyndarspärrat. För att få ut pengar krävs ett samtycke (beslut) från överförmyndaren.