E-tjänst: Begäran om anstånd att lämna redovisningshandlingar

Här kan du som är god man, förvaltare eller förmyndare begära anstånd att lämna in redovisningshandlingar.