E-tjänst: för förtroendevalda

Med tjänsten kan du som är förtroendevald i Kristianstads kommun avsäga dig uppdraget, meddela kontaktuppgifter och skapa interpellationer eller motioner.